Skala Helikopterklubb har eksistert i ca. 4 år. Det har vært en liten men engasjert kjerne, som har gjort et forsøk på å få dette til å gå rundt. Det har vært noen flotte flyhelger, og flere hyggelige møter med noen av medlemmene. Dette er et veldig lite miljø. Og klubbens intensjon har bl.a. vært å holde miljøet samlet og engasjert :-)

Primus motor for klubben, Roy Martinsen har fra Mai 2016 tatt over all import og salg av Vario Skalahelikopter. (Vario Helikopter Import) I tillegg til sin ordinære jobb, blir engasjementet i Vario noe tidkrevende. Roy ser seg derfor nødt til å trappe ned på diverse andre engasjement. Dette innbefatter også skala helikopterklubb. Styret i klubben støtter Roy i hans valg, og velger derfor å avvikle skalaklubben.

Miljøet er fremdeles det samme, og det vil fremdeles bli arrangert flyhelger, møter og treff. Men nå i regi av Vario Helikopter Import Vario vil få sin egen Facebook side, som vi håper kan være en kommunikasjonskanal for å treffes til hyggelig samvær fra tid til annen.

Følg med på variohelikopter.com og på den kommende Facebook siden. Vi få som er i miljøet må prøve å holde kontakten :-) Forumet har blitt overført til variohelikopter.com.

Ha en riktig flott helikoptersommer alle sammen!